Over Easy2Analyse

Vanaf 1 april 2015 zijn QDAC en IT Risk Control een samenwerking aan gegaan voor de verkoop en ontwikkeling van de data-analysetools van QDAC. Dit gebeurt onder de nieuwe handelsnaam Easy2analyse. Met deze samenwerking bundelen wij de krachten om de ontwikkeling van de data-analysetools van QDAC, de invoering en de toepassingsmogelijkheden nog beter aan te laten sluiten op de behoefte vanuit de markt. Een nieuwe stap om de data-analysetools nog beter te laten aansluiten bij de behoefte van de markt en een betere dienstverlening richting de klanten.
Meer informatie over IT Risk Control kunt u vinden op www.itriskcontrol.nl

Easy2analyse biedt 2 producten:
 • De Full Analyser and Reporter: een compleet data analyse pakket dat een groot scala aan bestandsformaten ondersteund
 • De Auditfile Analyser and Reporter: hét programma om alle bekende auditfile formaten mee in te lezen en te exporteren, dat ook nog een uitgebreide set aan grootboekanalyses biedt.

 • Onze producten zijn ontwikkeld in de praktijk en worden door honderden IT professionals gebruikt. Ze bieden flexibiliteit en eenvoud in de analyse van verschillende gangbare gegevens bestanden. Door de gebruikersvriendelijkheid en uitgebreide mogelijkheden zijn het tools die bestandsbewerking effectief en efficient ondersteunen.

  Easy2Analyse is ontwikkeld voor gebruikers van uiteenlopende bestandsformaten. Met behulp van deze bestanden moeten analyses kunnen worden uitgevoerd binnen Easy2Analyse zelf, maar moeten de gegevens ook als input kunnen dienen voor andere pakketten zoals ACL, IDEA, ACCESS, EXCEL enz.

  Easy2Analyse biedt u de keuze om de gegevens in te lezen in het geheugen of om virtueel geheugen te gebruiken. Op deze manier kunnen bestanden worden ingelezen waarvan de omvang in theorie is beperkt door de omvang van de vrije schijfruimte.

  Easy2Analyse wijzigt het originele bestand niet. Hierdoor is de integriteit van de data gewaarborgd. Daarnaast worden alle handelingen opgeslagen in een logging bestand, zodat ook naderhand kan worden nagegegaan op welke wijze het resultaat tot stand is gekomen en er een audit-trail beschikbaar is.

  Het programma maakt gebruikt van de Windows gebruikers directory structuur. Dit houdt in dat de programma data binnen de gebruikers structuur worden vastgelegd. U kunt QDAC daarom ook via een server structuur aan meerdere gebruikers binnen uw organisatie aanbieden.