Support

Deze pagina biedt support voor onze gebruikers. U vindt hier informatie over updates en enkele handige downloads.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen met de Easy2Analyse nieuwsbrief.

Updates support

Updates voor Easy2Analyse vinden regelmatig plaats om bij te blijven met de huidige ontwikkelingen. Ook vinden wij het belangrijk om waardevolle gebruikerswensen te verwerken in het programma.

De huidige versiedatum van Easy2Analyse (inclusief de Auditfiles analyser & reporter) is:
Als geregistreerde gebruiker van Easy2Analyse producten kunt u de nieuwe versie downloaden via het programma met behulp van de menu optie [Help][Instellen of controleren van updates].

Mocht dat niet lukken kunt u de nieuwste versie hieronder downloaden.
Let op: de update werkt alleen voor geregistreerde gebruikers!

Downloads support

Let op: de nieuwste installatie bestanden van Easy2Analyse worden in het kader van beveiliging nu aangeboden als .msi (Windows installer) bestand.
Handleiding: Snel starten met Easy2Analyse Full Analyser and Reporter Handleiding: Snel starten met Easy2Analyse auditfiles Analyser and Reporter Volledige handleiding Easy2Analyse Voorbeeld auditfile financieel

Update historie

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste nieuwe functionaliteiten per update toegelicht.

Voor de meest recente wijzigingen gaat u naar de support pagina van easy2analyse.nl

Verbeteringen en toevoegingen 08-01-2018 Toegevoegd aan de Auditfile Analyser & Reporter:
  • Dashboard: in één oogopslag wordt een overzicht getoond van de meest relevante kern cijfers in de financiele adminisratie waarop het ingelezen auditfile finacieel op is gebaseerd. Door middel van grafieken en lijsten wordt dit overicht visueel gepresenteerd.
  • Administratiefilters: met behulp van enkele slimme keuzes kunnen de grootboekrekeningen worden toegekend aan de belangrijkste financiële rubrieken.
  • Er wordt een controle uitgevoerd op het dubbel uitvoeren van identieke analyses.
  • Het verslag van gegevens en werkzaamheden biedt ondersteuning bij het vastleggen van werkzaamheden, de belangrijkste kenmerken en het vastleggen van nog uit te voeren werkzaamheden.
  • De standaard analyse fc.19 is toegevoegd: het identificeren van boekingen tussen 2 datums.
Toegevoegd aan alle versies:
  • Auto backup in de instellingen: stel een automatische tijd in waarop een project automatisch wordt opgeslagen,
  • Aan de draaitabel functionaliteit is de mogelijkheid om de hoogste, laagste én totale waarde weer te geven.
  • Het script command dateformat is toegevoegd. Hiermee kan het datum formaat van een veld worden herkend en vastgelegd in een variabele.
  • Mogelijkheid om ingepakte auditfiles (.xfc of .adc) uit te pakken (werkt alleen met niet voor verzending aan de Belastingdienst ingepakte bestanden).
  • Rondleiding uitgebreid met administratiefilters en dashboard.
Bugfixes:
 • Herstel van het soms onjuist sorteren van negatieve bedragen.
 • Herstel van de fout waarbij in het geval van de optie hoogste-laagste waarde bij draaitabel de laagste waarde bij 0 begon.
Verbeteringen en toevoegingen 07-10-2017 Toevoegingen Full Analyser:
  • Verzenden van tabel via email toegevoegd aan opslaan menu en als script commando.
  • Kiezen voor script menu bestand toegevoegd, waardoor het per gebruiker mogelijk wordt om met een eigen script menu te werken.
  • De mogelijkheid om een script te beveiligen is toegevoegd.
  • VAT verificatie bij V.I.E.S. ( VAT Information Exchange System). Te vinden onder de “FIN” knop.
  • Conversie van .msg naar .eml mogelijk gemaakt (menu optie converteren).
  • Dubbele bestanden uitgebreid met een overzicht van bestandslocaties.
  • Verwijderen bestanden toegevoegd in bestandsbewerkingen sectie.
Auditfile Analyser:
  • De volgende analyses zijn toegevoegd:
– FO.03 Kengetal liquiditeit, current ratio. – FO.04 Kengetal solvabiliteit. – FO.05 Kengetal rentabiliteit. – FO.06 kengetal return on sales. – FF.09 en FG.09 saldo kas/bank per maand + cumulatief – FA.35 Overzicht balans-resultaat-cashflow. – FA.36 Kengetallen. – FH.022 Overzicht van debiteuren/crediteuren totalen per jaar. Alle versies:
 • Tabellen overzicht geïntegreerd in hoofdscherm
 • Meerdere grafieken worden nu in 1 overzicht weergegeven
 • Export alle tabellen naar Excel aangepast met autodetectie van veldtypes en export van alle velden als tekst is hersteld.
 • Export naar Open Document Spreadsheet (.ods) formaat toegevoegd (Open office of Excel hoeft niet geïnstalleerd te zijn).
 • De mogelijkheid om te werken met styles is niet meer beschikbaarmeer om redenen van performance en stabiliteit.
Verbeteringen en toevoegingen 21-07-2017 Toegevoegde functionaliteit:
  • Aan de Auditfiles Analyser & Reporter (AAR) zijn de volgende analyses toegevoegd:
– FK.12: tegenboekingen omzet. – FK.13: tegenboekingen inkopen. – FH.30: betalingstermijn per relatie. – FH.31: ouderdom relaties. – FK.14: inkopen boven limiet. – FH.32: factuur ouderdoms analyse.
 • Overzichtslijst met veldnamen toegevoegd. Dit om snel een veld te vinden in een tabel met veel velden.
 • Volledige filterhistorie kan worden opgeslagen en opgehaald.
 • Filterhistorie opschonen in de AAR.
 • Rondleiding in de AAR mogelijk gemaakt.
 • Rondleiding geactualiseerd en waar nodig uitleg toegevoegd.
 • In het instellingen venster kan nu ook de grootte voor de AAR worden ingesteld.
 • De find expressie is uitgebreid waardoor meerdere zoekwoorden kunnen worden gebruikt.
 • De fuzzy find expressie is toegevoegd. Deze is vergelijkbaar met de Find expressie, maar dan met fuzzy zoeken.
 • Aan het maken van een filter is een syntax check toegevoegd, waardoor de gebruiker meer inzicht krijgt of een filter correct is aangemaakt.
 • De mogelijkheid om fuzzy te zoeken is aan de “zoekopdracht meerdere woorden” toegevoegd.
 • Het script commando fuzzymultisearch is toegevoegd (fuzzy zoeken naar meerdere woorden, zie boven).
 • Opslaan en ophalen van Excel veldendefinitie, waardoor een standaard opslag naar Excel mogelijk wordt.
 • Het resultaat in het saldo venster (optellen van velden) is voorzien van duizendtal scheidingstekens.
 • De velden die kunnen worden gebruik als drilldown zijn zichtbaar gemaakt door een blauwe kleur en onderstreping.
 • Zoeken met and en or toegevoegd. Als wordt gezocht met “and” dan moeten alle zoektermen in een record voor komen, met “or” slechts één van de zoekwoorden.
 • Zoeken en selecteren is zodanig aangepast dat nu feedback wordt gegeven over het aantal gevonden items en wordt gesprongen naar het eerst gevonden record.
 • Met zoeken kan nu ook achteruit worden gezocht. Als het einde van de tabel is bereikt begint zoeken weer bovenaan.
 • De duizendtal en 0 onderdrukking is opgenomen in de opslag van de instellingen.
 • Het vergelijken tabellen verbeterd met behulp van het “longest common subsequence” algorithm. Dit geeft een sneller resultaat en brengt de verschillen duidelijker in beeld.
 • Aan de bestandbewerkingen is de mogelijkheid om bestanden te vergelijken toegevoegd.
 • De mogelijkheid om een tabel op te slaan als Excel zonder dat Excel is geïnstalleerd.
 • Aan het overzicht van expressie is een lijst met de meest gebruikte expressies toegevoegd.
 • Aan het overzicht van tabellen zijn 2 pijltjes toegevoegd als een “kruimelpad” om naar de vorige/volgende tabel te springen.
 • Sneller opstarten van het programma bewerkstelligd.
 • Aan de AAR is cel selectie toegevoegd.Bug fixes
 • Na opslaan als Excel werden de meldingen in Excel (displayalerts) uitgezet, Dit is hersteld.
 • Grid out of range error in AAR verholpen.
 • Na het klein maken van het venster van de AAR kon deze niet meer zichtbaar worden gemaakt. Dit is hersteld.
 • Het script A.01 (extract records) in de AAR is aangepast zodat de absolute waardes van de regelnummers worden meegenomen. Dit maakt de drilldown op regelnummer betrouwbaarder.
Verbeteringen en toevoegingen 19-05-2017
 • Openen link als bestand in opendialoog venster gewijzigd (het gelinkte bestand geopend in plaats van het link bestand zelf).
 • Regex (regular expression) expressie toegevoegd. Kan worden ingezet in bijvoorbeeld entiteits extractie (toon alle postcodes of kentekens in een bestand).
 • Append functie uitgebreid met veldnaamherkenning (de velden worden nu bij het mergen van bestanden onder elkaar gezet op basis van veldnaam en niet meer op basis van veldvolgorde).
 • Indexbestand van filter toegevoegd. Dit houdt in dat een filter kan worden opgeslagen als bestand, waarmee veel sneller kan worden gewisseld van filter.
 • De functie replaceseq toegevoegd. Met deze functie kan een tekenreeks in een bepaalde volgorde veranderd worden.
 • De mogelijkheid om een aanhalingsteken (“) te gebruiken in expressies is toegevoegd door deze te noteren als \” (sub(“lo\”op;1;3) wordt dan lo” ).
 • Script commando delete file toegevoegd.
 • Script commando appendtofile toegevoegd om te kunnen schrijven en appenden naar tab gescheiden tekst bestand. Hiermee kan een bestand worden gemaakt uit verschillende tabellen en filters.
 • Bug in project file met veel expressies opgelost.
 • Het tableproperties commando is uitgebreid met variabele om de eigenschappen van een auditfile weg te kunnen schrijven naar een tabel.
 • Toegevoegd: mogelijkheid om tabelnamen mee te geven bij opslaan als Excel. Hiermee kunnen gecontroleerd bepaalde tabellen worden geexporteerd.
 • Toegevoegd: mogelijkheid om Excel op te starten na opslaan. Dit om een rapport in Excel te kunnen tonen.
 • Toegevoegd: filter operators “and not” en “or not”. Dit om named filters te kunnen combineren.
 • Toegevoegd: Auditfile Analyser: analyse A.04: rapport kwaliteit naar Excel.
 • Toegevoegd: Auditfile Analyser: analyses FH.28 en FH.29: afboekingen debiteuren/crediteuren buiten kas/bank.
Verbeteringen en toevoegingen 03-04-2017
  • De functie cdatf (correct date format) is zodanig aangepast dat bij ontbreken van een jaar deze door de gebruiker kan worden opgegeven.
  • Bij de export naar excel kan nu per veld een datum formaat worden ingesteld.
  • Het inlezen van CAMT.053 bankbestand is toegevoegd.
  • In de Auditfile Analyzer kunnen nu favoriete analyses worden vastgelegd.
  • Bij het aanmaken van een grafiek kan de hoek voor de x-as en de afstand van x-as items worden ingesteld.
  • Analyse cumulatieve saldi per week/weekdag toegevoegd aan AFV.
  • De mogelijkheid om de rijhoogte passend te maken is toegevoegd om cellen met een lange tekstinhoud beter te kunnen lezen.
  • Het detecteren en verplaatsen van dubbele bestanden is aan de bestandsbewerkingen toegevoegd.
  • Automatische utf8 decryptie in XML files.
  • De user agent in de web browser kan gewijzigd worden.
  • Aan het ophalen van bestandseigenschappen is exif data (locatie, tijd en toestel) voor afbeeldingen toegevoegd.
  • Het aanmaken van een gpx bestand (bijv adhv exif data) aan de hand van de geo locaties is toegevoegd.
  • Het opslaan als bestand van Base64 veldinhoud in een cel (bijvoorbeeld uit XML) is toegevoegd aan de extract mogelijkheden.
  • Het inlezen meerdere grote auditfiles (1 miljoen records of meer) tegelijk is geoptimaliseerd.
  • Verwijderen tijdelijke bestanden bij afsluiten programma verbeterd.
  • Regex expressie toegevoegd voor het zoeken en filteren met regular expressions.
Bugfixes:
 • Fout bij openen van Excel worksheet via script hersteld: sheet naam werd niet herkend.
 • Het werken met meerdere monitoren is hersteld.
 • Het overschrijven van een bestaande kolom bij statische velden is opgelost.
 • Bij het inlezen van meerdere types auditfiles financieel (versie 2 en 3) werd de inhoud soms in een verkeerde tabel geplaatst. Dit is opgelost.
Verbeteringen en toevoegingen 06-02-2017
 • In de demo versie van de Auditfiles Analyser was het exporteren naar Excel en CSV uitgeschakeld. Deze beperking is opgeheven, echter de beperking van 2500 regels in de demo versie blijft bestaan.
 • Het bankenscript is uitgebreid met de mogelijkheid om analyses op afschriften op basis van het standaard export formaat van banken. Tevens is de mogelijkheid ingebouwd om deze gegevens te exporteren naar de Analyst’s Notebook.
 • De mogelijkheid om een script uit te voeren binnen een script is verbeterd
 • Zoeken naar een expressie in het expressiescherm is toegevoegd
 • De filter historie wordt nu opgeslagen in een project.
 • Regels overslaan bij het inlezen van een CSV bestand is toegevoegd.
 • Het inlezen van verborgen sheets binnen Excel is mogelijk gemaakt.
 • De expressies ctod (character to date) en cdatf (change date format) zijn verbeterd en kunnen ook datums zonder date separator (ddmmyyyy ipv dd-mm-yyyy) verwerken.
Verbeteringen en toevoegingen 29-12-2016
  • Installatie van het programma op een gevirtualiseerde server kon problemen opleveren in verband met de controle op de harddisk. Deze controle is uitgeschakeld.
  • De mogelijkheid toegevoegd om zelf een licentie directory op te geven (ivm problematiek Windows server en gebruikersprofielen)
  • Automatische veldherkenning per regel aan PDF conversie toegevoegd
  • Verbeterde herkenning van verborgen Word, Excel en PDF bestandseigenschappen. Tevens mogelijk in het bestandsbewerkingen scherm
  • Waarschuwing als de programma versie ouder is dan 1 jaar (voorheen stopte het programma)
  • In de rondleiding kon het scherm bevriezen als gebruik wordt gemaakt van Windows 10. Dit is opgelost.
  • Aan de auditfile analyser zijn de volgende extra analyses toegevoegd of aangepast:
*Analyse FA.33 totalen per rubriek toegevoegd *Analyse FL.11 rubriek per kwartaal grafiek toegevoegd *Analyse A.03 (kwaliteit auditfile) is uitgebreid met integriteiteisen dagboekoverzicht, script links en controle op aantal periodes. *De administratiefilters zijn uitgebreid met een overzichtsmatrix.
 • Fout bij export naar Excel als autohide aanstaat is opgelost (verkeerd aantal velden werden weergegeven)
 • De fout die bij de instelling weergave duizental scheidingsteken en de functie round een onjuiste weergave van getallen toonde is opgelost.
 • De aantekeningen zijn uitgebreid met de mogelijkheid om huidige weergave op te slaan (tabel+filter+linker kolom en top rij + cel selektie)
 • Hersteld: leeg tekst bestand gaf eof error.
 • Toegevoegd: SNS zakelijke bankrekening toegevoegd.
 • Zoek en vervang aangepast zodat recursief wordt gezocht.
 • Zoekopdracht meerdere woorden aangepast, zodat nu ook rubrieken kunnen worden gekoppeld aan een record obv voorkomen van tekst in een veld in dat record.
 • Zoekopdracht meerdere woorden: huishoudelijke posten toegevoegd t.b.v. rubriceren bank mutaties.
 • pesetamodel als .map file toegevoegd.
 • script bankanalyse en conversie naar peseta toegevoegd.
 • In en uitzoomen mogelijk gemaakt.
 • Inlezen van XML bestanden > 4Gb mogelijk gemaakt.
Verbeteringen en toevoegingen 12 oktober 2016
 • Mogelijke filterfout leeg veld ([]) afgevangen waardoor programma instabiel werd.
 • Scriptwerking aangepast waarbij het runnen van meerdere scripts tegelijk mogelijk wordt.
 • Mogelijke foutmelding “Matrix niet vrijgegeven” opgelost voor expressie functie cnumf.
Verbeteringen en toevoegingen 23 september 2016
 • Bugfix van functies relation en join. De sorteerroutine aangepast om te voorkomen dat koppelingen worden gemist.
 • Toegevoegd: de mogelijkheid om recente bestanden en projecten direct op te halen via menu optie [Bestand][Recent].
 • Kruistabel functie geoptimaliseerd.
Verbeteringen en toevoegingen 07 september 2016
  • De 32 bits variabelen zijn vervangen door 64 bits variabelen. Dit heeft tot gevolg dat in plaats van 2,14 miljard nu biljoenen records kunnen worden ingelezen. Eventuele beperkingen liggen dus alleen nog maar bij de hardware.
  • De geheugen werking is geoptimaliseerd waardoor de performance verbeterd.
  • Bank of Scotland bankafschriften toegevoegd aan bankenscript
  • Rabo rekening courant toegevoegd aan bankenscript
  • Partieel sorteren (dus bijv. alleen records 1000 t/m 4000) van bestand toegevoegd
  • Zeer snel readonly inlezen van csv bestanden toegevoegd. Een bestand van meerdere gigabytes wordt binnen enkele seconden ingelezen en getoond!
  • Bug bij bepalen maximale breedte meerdere pdf bestanden opgelost
  • Bug opgelost die optrad bij opslaan van meerdere tabellen in Excel.
  • Eigenschappen auditfile: niet de winst wordt getoond, maar de totalen per grootboekrekeningtype. Dit omdat het grootboekrekeningtype t/m xaf 2.0 vormvrij is en dus niet bepaald kan worden welke rekeningen het resultaat bepalen.
  • Administratiefilter liquide-middelen toegevoegd (met administratiefilters kan in de AAR worden bepaald welke rekeningen van een bepaald type zijn, zoals kas, bank, omzet, kosten etc.)
  • Analyse script grafiek liquide middelen per maand toegevoegd (AAR).
  • Draaitabel ontwerp gewijzigd waardoor grote aantal unieke waardes voor kunnen komen. Dit wordt mogelijk dankzij een zogenaamde externe sorteer routine.
  • Mogelijke Windows fout afgevangen van het inlezen van >200 bestanden.
  • Mogelijke fout afgevangen van pdf files met te lange bestandsnaam (filenaam plus padnaam mogen max. 255 karakters zijn)
  • Hash waarde kan uitgezet worden in instellingen
  • Afrondingsfout in draaitabel hersteld.
  • Eigen Paradox module ingebouwd. De ODBC oplossing werkt niet op sommige systemen.
  • De Help is geactualiseerd. Verder is deze context afhankelijk geworden. Dit houdt in dat nu bij verschillende deelvensters in E2A hulp kan worden opgevraagd.
  • Sorteren van grote bestanden mogelijk gemaakt m.b.v. extern sorteren en versneld
  • Drag and drop vanuit Windows Explorer naar QDAC mogelijk gemaakt. Sleep dus gewoon een bestand vanuit de verkenner naar E2A (werkt alleen in de FAR), en deze wordt geopend.
  • Zoeken in script uitleg toegevoegd
  • Een aantal functies versneld door gebruik te maken van een andere manier van het benaderen van records.
Dit kan een verdubbeling van snelheid opleveren. Dit geldt voor: * optellen van veldwaardes * zetten van een filter * gebruik van expressies * sorteren * unieke voorkomens tonen * maken van draai- en kruistabel
 • Inlezen auditfile XML versneld omdat het toepassen van XML layout (de xml layout bepaalt hoe een xml bestand moet worden ingelezen in E2A) en optellen sneller gaat.
 • Inlezen SAF-T Luxemburg en Oostenrijk toegevoegd.
Verbeteringen en toevoegingen 28 maart 2016
 • Toegevoegd: Zmijewski faillisements kengetal berekening in jaarrekening module.
 • Toegevoegd: Smart inlezen veldnamen meerdere dbase files (indien layout van de verschillende tabellen verschilt dan worden de veldnamen toegevoegd).
 • Toegevoegd: Bij het inlezen van auditfiles worden de gekoppelde velden (grootboekrekeningen en relatiegegevens) in één keer gekoppeld, waaardoor het inlezen ruim 10% sneller gaat.
 • Toegevoegd: Melding hash en keuze voor het achterwege laten bij grote bestanden.
 • Hersteld: Saldi berekening kasstroom.
 • Hersteld: Bij het inlezen van grote XML bestanden (>2.4 Gb.) was capaciteit van de filepointer variabele onvoldoende. Deze is hersteld zodat nu ook bestanden met een grootte van terabytes kunnen worden ingelezen.
Maart 2016 Wijzigingen met betrekking tot de Auditfile Analyser and Reporter:
 • Voor de interim- en eindejaars controle zijn afzonderlijke views aangemaakt waarbij de analyses zijn ingedeeld naar veel voorkomende werkstappen.
 • Aan de auditfile analyser zijn de volgende analyses toegevoegd: – Grafiek weergave van grootboekrekeningsaldi debet en credit per maand – Factuur analyse met ouderdomsberekening – Overzicht btw codes – Boekingen boven bepaalde waarde – Stratificatie (groepering) van saldi bedragen – Kruistabel van dagboeken versus grootboekrekeningen met saldi per periode – De analyse ongebruikelijke boekingen is uitgebreid met boekingen waarbij het saldo 0 is. – Een overzicht van credit facturen bij debiteuren
 • De analyses in de auditfiles viewer zijn voorzien van een referentiecode om eenvoudig de relatie te leggen met de analyses in de view interim- en eindejaars controle.
 • Per analyse wordt uitleg (doel en inrichting) weergegeven.
 • De analyse tree is uitgebreid zodat meerdere analyses tegelijk kunnen worden uitgevoerd.
 • De mogelijkheid om custom analyses (zelf ontwikkelde analyse scripts) aan de bestaande analyses toe te voegen.
 • De bulk analyses worden nu opgeslagen als bestand aan de hand van de geselekteerde analyses.
 • Zoeken naar een specifieke analyse.
 • Er is een menu commando toegevoegd om in 1 keer de volledige analyse boom dicht te klappen.
 • Bij het uitvoeren van analyses wordt vaak gevraagd naar boekhoudkundige grootheden zoals debiteuren, omzet, kas, bank enz. Deze worden dan met behulp van filters gedefinieerd. Deze filters worden nu opgeslagen in zogenaamde administratiefilters, zodat de boekhoudkundige grootheden slechts één keer per administratie hoeven te worden gedefinieerd. Per administratie kunnen de administratiefilters worden opgeslagen, opgehaald en bewerkt.
 • Ten behoeve van de overzichtelijkheid van analyses wordt de gebruiker de mogelijkheid geboden om bij opstarten specifieke analyse groepen te tonen of te verbergen.
 • Aan de auditfile analyser is de mogelijkheid om tabellen op te slaan als pdf toegevoegd.Wijziging met betrekking tot de Full Analyser and Reporter:
 • Toegevoegd aan chi kwadraat: toets op minder dan 50 waarnemingen en minder dan 5 cijfer vookomens.
 • Functie “maak script van log” toegevoegd. Hiermee is het mogelijk om op basis van de vastgelegde log de daarin uitgevoerd analyses nog een keer uit te voeren (reperformance).
 • De volledigheid van script commando’s in de logging is verbeterd (ten behoeve van het commando “Maak script van log”).
 • Paradox bestanden worden voortaan ingelezen via ODBC.
 • Aan de pdf filter mogelijkheden is een jokerteken (?) toegevoegd. B??K filtert nu zowel BOEK als BraK.
 • Inlezen van email berichten uit IBM Lotus Notes wordt nu volledig OLE ondersteund: alle versies zijn nu te benaderen.Wijzigingen die betrekking hebben op beide versies:
 • Aan het sommeren van velden ook de mogelijkheid toegevoegd om het aantal voorkomens te tonen (waarbij de waarde ongelijk is aan 0).
 • Er wordt u een overzicht getoond van alle openstaande tabellen getoond waarin ook de hiërarchie (herkomst van de tabel) is opgenomen.
 • Aan de uitvoering van scripts is de mogelijkheid om een scripttitel te tonen toegevoegd. Deze scripttitel wordt gebruikt tijdens de uitvoering in script dialoogvensters voor bijvoorbeeld voortgang of herkenbaarheid.
 • Ten behoeve van de rapportage is bij opslaan als pdf toegevoegd: het aantal velden, aantal records, gebruikt filter, tabel herkomst en gebruikersnaam.
 • Ten behoeve van de integriteit van de data en betrouwbaarheid van de audit trail zijn de volgende wijzigingen aangebracht: – Het logfile wordt beveiligd met encryptie en kan door de gebruiker niet gewijzigd worden. – Van elk ingelezen bestand wordt een md5hash berekend en in logging vastgelegd. Dit maakt het mogelijk om de authenticiteit en integriteit van een bronbestand te controleren.
 • Enkele script commando’s zijn toegevoegd: – “hidefields” (verberg velden). – “showfields” (toon verborgen velden). – “Allgaps” (Toon alle ontbrekende waardes in een reeks getoond. Met “Gaps” wordt alleen de waardesprong in een reeks getoond). – “replacecell” (celwaarde wijzigen). – “set title” Scripttitel wordt getoond in de interactieve venstertitels).
 • Enkele bugfixes zijn uitgevoerd waarmee de snelheid en stabiliteit nog verder is verbeterd.
November 2015
  • Het inlezen van PDF files is verbeterd. Alle karakters worden behouden, ook bij het handhaven van de oorspronkelijke layout.
  • De sortering van kolommen in de kruistabel analyse is verbeterd. Er wordt rekening gehouden met samengestelde kolommen zodat bijboorbeeld jaar en maand velden worden gesorteerd op jaar én maand
  • De sortering bij een dubbelklik op de kolomkop in de auditfiles analyser is afwisselend op- en aflopend
  • Bij de instellingen kan nu worden gekozen om tabellen in alleen lezen mode te openen, zodat er geen wijzigingen in kunnen worden aangebracht
  • Het onderdrukken van 0 waardes is aan de instellingen toegevoegd
  • Er is een lijn toegevoegd onderaan de tabs om de aktieve tab beter te onderscheiden
  • De Gaps analyse is uitgebreid. Nu worden ook de daadwerkelijk ontbrekende items getoond
  • Aan de instellingen is het het tonen van een duizendtal scheidingsteken toegevoegd
  • De analyses in de auditfiles analyser zijn aangepast zodat de resultaten naar een nieuwe tabel worden weggeschreven in plaats van ze te tonen middels een filter.
  • In de auditfiles analyser worden nu specifieke filterinstellingen (omzet, kosten, bank, kas, etc) bewaard, zodat de gebruiker deze slechts één keer hoeft te specificeren.
  • In de Sequence analyse is het nu ook mogelijk om veldwaardes met een combinatie van tekst en getallen te analyseren
  • Het zoeken naar een specifieke analyse is toegevoegd in de auditfiles analyser
  • Bij het aanmaken van een doorlopend saldo is nu ook de mogelijkheid van het aanmaken van een subtotaal op basis van een specifieke veldnwaarde toegevoegd. Zo kan er dus bijvoorbeeld een subtotaal op debiteurennummer worden aangemaakt
  • De subadministratie die is opgenomen vanaf versie 3 van de auditfile wordt nu als aparte tabel toegevoegd. Hiermee kunnen analyses zoals afloop debiteuren en ouderdomsanalyse crediteuren worden aangemaakt
  • Aan de audit files analyser zijn de volgende analyses toegevoegd:
– Analyses debiteuren verloop op factuur en op debiteur. – Analyses crediteuren verloop op factuur en op crediteur. – Analyse steekproef op rekening Bugfixes:
 • Bij het exporteren van meerdere werkbladen naar excel werd ieder 5000e record onjuist geplaatst. Dit is opgelost.
 • De mogelijkheid om niet gematchte velden in de functie join tabellen werkte onder bepaalde omstandigheden onjuist. Dit is opgelost.
  Ten aanzien van de werking van het programma zijn de volgende wijzigingen verwerkt:
  • opslaan als project bij eerste opening van bestand (al bij de aanvang van de werkzaamheden wordt gevraagd om het werk op te slaan in een projectbestand. Dit voorkomt verlies van gegevens)
  • view snapshots verbeterd (met een view snapshot wordt een layout vastgelegd)
  • variabele toegevoegd waarmee in één script de auditfile versie kan worden opgeroepen
  • de werking van draai-en kruistabellen is versneld (snellere sortering)
  • filterhistorie toegevoegd (hiermee kunnen eerder gemaakte filters worden hergebruikt)
  • het optreden van foutmeldingen bij versturen van grote aantallen records (500.000+) naar Excel is opgelost.
  • Export van logging naar Excel toegevoegd.
  • Bug fix conversie adf (auditfile versie 1) naar xaf (XML auditfile versie 2).
Toegevoegde analyses: Aan de auditfiles viewer en reporter zijn de volgende analyses toegevoegd:
 • algemeen toon meta data (toont informatie over de auditfile (versie, saldi, totaalbedragen etc.))
 • algemeen kwaliteit audifile (toont een overzicht van kwaliteitseisen (boekingen in balans, transactienummer gevuld, debiteurennummers aanwezig, boekingen buiten boekjaar, lege grootboekrekeningen))
 • analyses overzichten balansvergelijking (toont, als meerdere jaren zijn ingelezen, de rekeningen naast elkaar)
 • analyses vaste activa toevoegingen dit jaar
 • analyses vaste activa voorraad-grote voorraadbedragen (tonen van opboeking van grote voorraadbedragen)
 • analyses debiteuren/crediteuren debiteuren/crediteurenboekingen rond een datum
 • analyses debiteuren/crediteuren debiteuren/crediteurenboekingen in het weekend
 • analyses debiteuren/crediteuren-crediteurenboekingen boven maximale limiet (limiet zelf in te geven)
 • analyses journaalposten boekingen in het weekend
 • analyses journaalposten boekingen met bedragen die eindigen op 999
 • analyses journaalposten veel voorkomende bedragen
 • analyses journaalposten-boekingen rond een datum
 • analyses journaalposten dubbele omschrijvingen per grootboekrekening
 • analyses journaalposten dubbele bedragen per grootboekrekening
 • analyses journaalposten dubbele omschrijvingen en bedragen per grootboekrekening
 • analyses grafieken rekening per dag cumulatief (toont een grafiek van totaal cumulatief saldo van 1 of meerdere rekeningen, dus niet de afzonderlijke rekeningen)
 • analyses kas-saldoverloop (toont een cumulatief overzicht van de kassaldi)
 • analyses banksaldoverloop (idem voor bank)
 • analyses journaalposten boekingen buiten periode (toont boekingen buiten boekjaar)
 • analyses-debiteuren/crediteurenoverzicht alle debiteuren/crediteuren gegevens (totaaloverzicht van alle debiteuren/crediteuren met adres en andere gegevens)
 • analyses zoeken ontbrekende regelnummers (een zogenaamde “gap” analyse op regelnummers)
 • analyses grafieken scatterplot rekening(en) rond een datum (toont een spreidingsdiagram van alle mutaties van 1 of meer grootboekrekeningen, met drill down mogelijkheid)
 • analyses overzichten rekening per periode cumulatief saldo periode (toont cumulatief saldo van 1 of meer rekeningen gedurende een zelf in te geven periode)
 • analyses debiteuren/crediteuren-Top 10 debiteuren (de debiteuren met de 10 hoogste mutaties)
 • analyses-debiteuren/crediteuren-Top 10 crediteuren (idem voor crediteuren)
 • analyses baten en lasten inkopen per periode>maand en kwartaal
 • analyses debiteuren/crediteuren debiteur/crediteur per dagboek (overzicht van boekingen per debiteur in welk dagboek)
 • analyses zoeken transactienummers die niet in balans zijn
 • analyses zoeken ontbrekende transactienummers (gap analyse op transactienummers)
 • analyses grootboekmutaties alle grootboekrekeningen (toont een overzicht van alle mutaties als grootboekkaarten)
 • analyses grootboekmutaties specificeer grootboekrekeningen (toont specifieke rekeningen als grootboekkaarten)
 • analyses grafieken rekeningen per maand (toont een grafisch overzicht van saldi per maand van specifieke rekeningen).
 • aan de analyse totaaloverzicht omzet kosten zijn de velden inkopen, brutowinst en brutowinstpercentage toegevoegd
Juli 2015 Bug fixes:
  • Hersteld: bij het verwijderen van kolommen werd de view niet goed meegenomen.
  • Floating point error hersteld voor juiste weergaven getallen.
  • Drill down in Auditfile analyser hersteld voor velden die buiten het beeldvenster liggen.
  • Zichtbaarheid van velden hersteld bij tonen en verbergen van velden in Auditfiles analyser.
  • View hersteld als meerdere auditfiles tegelijk worden ingelezen.
  • Totaal van 0 in kruistabel werd soms niet getoond. Hersteld.
Toevoegingen:
 • Bij een export naar Excel worden nu alle velden worden geanalyseerd (en niet alleen de eerste 1000) voor het bepalen van het veld type.
 • Voor het aanmaken van een kruistabel wordt de genoemde veld volgorde gehandhaafd.
 • Functie multi-replace (mreplace) toegevoegd voor het wijzigen van meerdere tekststrings in een tekst.
 • About toegevoegd in Auditfiles Analyser.
 • Parameter nostdev toegevoegd aan topvalues om ook de grootste bedragen te tonen (was eerst alleen grootste afwijkingen van standaard deviatie).
 • Recno() functie voor XML files toegevoegd (recno is node in bestand).
Juni 2015
 • Access databases met 1 identiek wachtwoord kunnen nu in één keer benaderd worden.
 • Inlezen meerdere Access databases mogelijk gemaakt.
 • De licentiestructuur van Easy2Analyse is gewijzigd naar een jaarabonnement.
 • Bij het inlezen van meerdere auditfiles wordt nu ook de bestandsnaam toegevoegd(audit trail).
Mei 2015
 • De zoek en vervang functie is verbeterd.
 • In de Auditfiles analyser and reporter kan nu ook een .adf bestand worden aangemaakt vanuit het(de) ingelezen bestand(en). Op deze wijze kunnen delen van auditfiles worden samengevoegd tot 1 nieuw bestand.
 • De datum van ingelezen Outlook emails is gewijzigd naar de datum van ontvangst in plaats van datum aanmaak.
 • De demo versie is onbeperkt te gebruiken, maar het aantal records dat getoond wordt is gelimiteerd.
 • Het decimale scheidingsteken dat wordt gebruikt in expressies wordt gebaseerd op het eerst voorkomende decimale scheidingsteken in één van de overige velden. Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat alle velden dezelfde decimale aanduiding hebben.
April 2015
 • Met ingang van april 2015 werkt QDAC samen met ITriskcontrol.nl onder de handelsnaam Easy2Analyse. De verkoop, gebruikersondersteuning, training, implementatie en verdere ontwikkeling van analyses zullen voortaan door deze organisatie worden verzorgd. De productnamen zijn ook aangepast: Full Analyser & Reporter (vh. QDAC) en Auditfiles Analyser & Reporter (vh. auditfileviewer).
 • De export naar MS Access is verbeterd. Enkele niet toegestane veldnamen in Access worden nu uitgesloten.
 • Voor het registreren moet voortaan een verbinding met Internet bestaan. Dit om misbruik tegen te gaan.
 • Met QDAC kunt u een zogenaamd “Wipe” file aanmaken. Dit is een leeg bestand van zelf in te stellen omvang waarmee u kunt voorkomen dat niet gebruikte schijfruimte gevoelige informatie bevat.
 • De werking van draai- en kruistabellen is verder verbeterd. Velden met zeer veel unieke waarden (tot enkele miljoenen) worden nu nog sneller omgezet naar een draai- of kruistabel.
Maart 2015
 • Bij inlezen van binair bestand kunnen nu ook velden met behulp van expressies worden gedefinieerd
 • De expressie “Split” is toegevoegd, waarbij een veld kan worden gesplitst op basis van een tekenreeks
 • De functie “Toon unieke voorkomens van veld” is geoptimaliseerd voor het werken met (honderden) miljoenen unieke voorkomens
 • Tevens kunnen de unieke voorkomens worden weggeschreven naar een bestand
 • De werking van het Referentie Grootboek Schema is geoptimaliseerd en uitgebreid, zoals een overzicht van saldi per RGS code en het tonen van (belasting) aangifte velden
 • De werking van de draaitabel is verbeterd
 • Aan de auditfile viewer zijn bulk analyses toegevoegd. Hiermee kunnen met 1 druk op de knop meerdere standaardanalyses worden uitgevoerd en opgeslagen in Excel
 • Standaard analyses die niet kunnen worden uitgevoerd vanwege het ontbreken van essentiele velden in de auditfile worden uitgeschakeld
 • Het uiterlijk van QDAC is veranderd. Tevens zijn diverse “Skins” toegevoegd om te kunnen kiezen uit diverse layouts
 • Aan de auditfile viewer is het tonen van logging en het wijzigen van de instellingen toegevoegd
 • Aan de auditfile viewer is de knop “Adf” toegevoegd om snel naar de eerste tabel (het hoofdbestand) te kunnen springen
 • Aan de auditfile viewer is het instellen van kolomvolgorde en zichtbaarheid toegevoegd
 • Bug fixes uitgevoerd
 • Er zijn quick start documenten toegevoegd die snel de eerste beginselen van de programma’s QDAC en QDAC light uitleggen. Deze zijn beschikbaar in het help menu
Februari 2015
 • De volgorde van velden in de Auditfile financieel is nu voor alle auditfiles gelijk
 • Het script commando field..positions is toegevoegd om de volgorde van velden in te kunnen geven
 • Excel wordt op de voorgrond geplaatst bij openen file in verband met het mogelijk voorkomen van password. Dit om te voorkomen dat het lijkt dat QDAC is vstgelopen.
 • De wizard is uitgebreid met enkele nieuwe functies
 • Zoeken in wizard naar tekst is mogelijk gemaakt
 • Het uitvoeren van externe scripts is in de auditfile viewer verbeterd
 • De functie random is toegevoegd aan expressies
 • Aan de auditfile viewer zijn een aantal bank analyses toegevoegd
 • Meerdere auditfiles financieel kunnen nu tegelijk in de auditfileviewer ingelezen worden
Januari 2015
 • Het script commando “unique” is uitgebreid om ervoor te zorgen dat een eerder geplaatst filter niet wordt meegenomen
 • Aan de Auditfileviewer is de analyse kas-weekdagen toegevoegd
 • Aan de Auditfileviewer zijn de analyses kas-ontvangsten/uitgaven groter dan toegevoegd
 • Het script ABN nieuw (de nieuwe PDF layout van de ABN bank) is aan bankenscript toegevoegd
 • Het draai- en kruistabel venster is aangepast, de drie verschillende veldkeuze schermen overlapten elkaar bij sommige 17 inch schermen.
 • “And” en “Or” automatisch tussen haken zetten in de filter editor bleek verwarrend: dit is verwijderd
 • Aan de script functies is de functie “Extract node” toegevoegd om uit XML bestand enkele nodes te importeren
December 2014
 • RGS (Referentie Grootboek Schema) versie 1.1 is ingebouwd.
 • Het bestand Demo32_rgs.xaf is toegevoegd (dit is een xml auditfile financieel versie 3.2 formaat met ingebouwd RGS).
 • Scripts aan de auditfile viewer toegevoegd waarmee op basis van RGS een controle matrix en jaarrekening kan worden aangemaakt.
 • Zoeken en vervangen aangepast: niet alleen het record maar ook de kolom waarin een zoekterm gevonden is wordt nu getoond.
 • Zoekopdracht opslaan is toegevoegd.
 • Bij opslaan als Excel wordt nu een rapport toegevoegd waarin het filter, aantal velden en aantal records wordt weergegeven.
 • Logfile opslaan toegevoegd.
 • Verschuiven van records (omhoog en omlaag) is toegevoegd.
 • Aan de auditfileviewer is het aanmaken van expressies toegevoegd.
 • Aan de auditfileviewer is het verwijderen van velden toegevoegd.
 • Geheugengebruik bij zeer grote bestanden is geoptimaliseerd.
 • Een globaal hint venster is toegevoegd.
November 2014
 • De analyses Benford’s law en CHI kwadraat zijn toegevoegd aan de script commando’s.
 • Het commando “velden kantelen op basis van teken” is toegevoegd (bijvoorbeeld voor het converteren van afzenders in email naar records).
 • De script variabele %filter% is verbeterd door de aanhalingstekens de bevriezen (deze gingen bij conversie naar variabele verloren).
 • Aan de auditfile viewer is de analyse “dagboek btw analyse” toegevoegd. Deze helpt u de BTW te berekenen aan de hand van de boekingen in de dagboeken (bijvoorbeeld inkoop en verkoop).
 • De filterwerking versneld.
 • Het inlezen van .adf auditfiles is versneld.
 • De werking van het tonen van unieke voorkomens is voor het geheugengebruik geoptimaliseerd en versneld.
 • De script module aangepast: aanhalingsteken kunnen worden afgedwongen door gebruik te maken van “.
 • Expressie functie Ctod (character to date) is uitgebreid met (optionele) tijd aanduiding (bijv: “yyy-mm-dd hh:mm”).
 • De Nederlandse helpfile is uitgebreid.
 • De draaitabel functie is geoptimaliseerd voor het geheugengebruik en versneld.
Oktober 2014
 • Ondersteuning voor werken met 2 monitoren : alle schermen worden op 1 monitor weergegeven.
 • Er zijn 3 extra analyses debiteuren aan de auditfileviewer toegevoegd (overzicht facturen, omzet per debiteur, kosten per crediteur).
 • Er is 1 extra analyse in kas aan de auditfileviewer toegevoegd (per weeknummer en weekdag).
 • Het uitvoeren van script files aan de auditfileviewer toegevoegd (indien in QDAC aangemaakt, uitvoerbaar in AFV).
 • De functie unique is uitgebreid met een opschrift mogelijkheid.
 • De exoressie DOW is uitgebreid (parameter extralong geeft dagnummer en dagnaam).
 • Aanpassing script bestand extensie van .scr naar .scrf (ivm virusaanduiding .scr bestandsextensie).
 • Command line opstarten uitgebreid met opslaan van csv en xls.
 • Foutdetectie datumconversie formule cdatf verbeterd, waardoor deze sneller werkt.
 • Web- en popmail applicatie toegevoegd.
 • Gebruikersvriendelijkheid steekproefmodule verbeterd.
September 2014
 • Een expressie wordt nu ingevoegd vóór de geselecteerde kolom in plaats van altijd achteraan.
 • Het sorteren van meerdere velden met verschillend formaat is nu mogelijk. In één keer kunnen zowel datum, numerieke als tekstvelden worden gesorteerd.
 • Na het uitvoeren van een duplicates analyse kunen de betreffende dubbele records automatisch worden geselecteerd (bijvoorbeeld voor verwijdering of extractie).
 • Het tonen van de attachment namen in Lotus notes email bestanden is toegevoegd.
 • Ook kunnen nu alle aanwezige mailboxen van Lotus Notes zichtbaar en toegankelijk worden gemaakt.
 • Zoeken naar tekst in bestanden met bekend bestandsformaat (MS Word en Excel, PDF etc.) is aanzienlijk versneld.
Augustus 2014
 • De Belastingdienst conforme steekproef is toegevoegd: Voer een steekproef uit op de manier zoals beschreven in de Controle Aanpak Belastingdienst (CAB). Bij uitstek geschikt voor bedrijven en instellingen in het kader van Horizontaal Toezicht.
 • Het Referentie Grootboek Schema (RGS) is onlangs gepubliceerd als optie om te komen tot standaardisatie van de financiële administratie. In QDAC kunt u nu uw huidige rekeningschema ombouwen naar het RGS.
 • De auditfile rittenregistratie is onlangs gepubliceerd als standaard bestandsformaat voor de vastleggingen van rit registratie systemen. In QDAC kunt u deze bestanden inlezen en analyses uitvoeren op de ritten.
 • Zoeken en vervangen is nu mogelijk met expressies. U kunt hiermee geavanceerde zoek en vervang bewerkingen uitvoeren op één of meerdere velden.
Juli 2014
 • In de export naar Finan XML stonden enkele veldwaardes onjuist. Dit is hersteld.
 • De opbouw van de financiele matrix is versneld, waardoor de jaarrekening analyses aanzienlijk sneller kunnen worden opgebouwd.
 • De mogelijkheid om voorafgaande journaalposten in te vullen in auditfile viewer is toegevoegd.
 • De eigenschappen van een auditfile na inlezen zijn uitgebreid met verlies of winst saldo.
 • Een overzicht van kolommenbalans per jaar toegevoegd is toegevoegd in de audifile viewer.
 • De keuze voor het invullen van de prognose variabelen is nu uitgebreid tot: keus voor percentage of voor een hard bedrag.
 • De prognose variabelen worden vooraf berekend op basis van het laatste historische jaar. U kunt deze natuurlijk aanpassen.
 • Verder kent de prognose nu een onbeperkte keuze in het aantal periodes (voorheen max. 5).
 • Het verzamelen van bestanden in Excel is verbeterd.
 • Het opslaan van analyses in de auditfileviewer is toegevoegd.
 • Het koppelen van XML velden is versneld waardoor bijvoorbeeld XML auditfiles sneller worden ingelezen.
 • Aan de help functie zijn enkele instructievideo’s op Youtube toegevoegd.
Juni 2014
 • De werking van de functie draaitabel is geoptimaliseerd. Hierdoor worden bijvoorbeeld saldi en kolommenbalansen beter weergegeven.
 • De werking van conversie van PDF bestanden is geoptimaliseerd. Hierdoor wordt een nog beter resultaat verkregen van de extractie van tekst uit PDF bestanden.
 • De mogelijkheid om SAF-T (internationale auditfile) in te lezen is toegevoegd.
 • Het verwijderen van voorloop- en volgspaties in velden is toegevoegd, waardoor het voorkomen van onnodige spaties in veldwaardes kan worden voorkomen.
Mei 2014
 • In de module waarmee tekst, PDF en Word bestanden in worden gelezen is de functionaliteit toegevoegd om een gedefinieerde kolom te controleren op het juist voorkomen van numerieke waardes. Hiermee kan worden nagegaan of de kolomindeling correct is gedefinieerd.
 • In dezelfde module is toegevoegd de mogelijkheid om een scheidingslijn te vervangen door tekst. Hiermee wordt het mogelijk om een tekst bestand om te zetten naar bijvoorbeeld een komma gescheiden bestand (.csv).
 • In de module om rubrieken te koppelen aan velden (het rubriekscherm) is het nu mogelijk om te kiezen voor cumulatieve waardes. Als u bijvoorbeeld een auditfile groepeert op kwartaalsaldi, kunnen de cumulatieve waarden worden gebruikt om de tussentijdse cijfers te tonen.
 • Aan de functionaliteit van het maken van een jaarrekening en de financiële matrix is nu ook de mogelijkheid van een prognose toegevoegd. U kunt op basis van 1 of meer auditfiles een prognose maken tot 5 jaren, waarbij u per jaar diverse variabelen kunt instellen als daling of stijging van omzet en inkoopwaarde, debiteuren en crediteuren dagen, daling of stijging van vreemd vermogen enzovoort.
 • Aan de matrix is de mogelijkheid voor het weergeven van cellen in kleur toegevoegd.
 • Tevens is de mogelijkheid toegevoegd om rijen en kolommen in te voegen of verwijderen.
April 2014
 • Aan de scripts is de functie field..position toegevoegd, waarmee een enkel veld op een andere positie in de tabel kan worden geplaatst.
 • Aan de auditfile viewer is de optie steekproef de-escalatie toegevoegd. Hierbij is de opzet als volgt: de steekproef omvang wordt verdubbeld en op deze dubbele massa wordt een steekproef met ene interval van 2 getrokken. U kunt dus eenvoudig de steekproef uitbreiden. (Een gelaagde steekproef)
 • Aan de auditfile viewer zijn de volgende scripts toegevoegd:
  – dagboeken per jaar (een overzicht van de boekingen per dagboek per jaar)
  – kosten groter dan 450 (deze kunnen mogelijk geactiveerd worden)
  – Een overzicht van ontbrekende boekstuknummers
  – Een overzicht van geboekte btw code per debiteuren/crediteuren land (controle op juistheid BTW tarief)
 • De grootboekrekeningcode wordt meer links in de auditfile weergegeven
Maart 2014
 • De letter Q of M is toegevoegd bij het rubriceren per maand of kwartaal. Hiermee wordt het duidelijker welke periodesoort er wordt gebruikt.
 • Het veld Fiscalyear is toegevoegd bij het script grootboeken per dagboek in de auditfile viewer. Hiermee wordt het mogelijk dat op jaar kan worden gefilterd.
 • Het inlezen van Excel gaat default via OLE, inlezen van Excel met ODBC is optioneel .
 • De weergaven van totalen in het rubriekscherm is aangepast zodat er geen E cijfers meer optreden.
 • In het rubriekscherm wordt de rubrieklijst gecontroleerd op het voorkomen van dubbele rubrieknamen om te voorkomen dat er dubbel wordt geteld.
Februari 2014
 • De weergave van gemiddelde waardes is toegevoegd aan kruistabel
 • Aan auditfileviewer toegevoegd: 2 scripts voor auditfile salaris waarmee de looncomponenten per periode kunnen worden getoond of het totaal van alle looncomponenten
 • Aan auditfileviewer toegevoegd: openen auditfile salaris en afrekensystemen
 • Met een script kan een .adf auditfile worden geconverteerd naar een xml auditfile (.xaf)
 • Aan de scripts zijn de volgende commando’s toegevoegd:
  – normalize: normaliseren van een veld
  – filetext: hiermee worden een aantal bytes van een bestand ingeladen in een globale variabele. Hiermee kan worden bepaald wat mogelijk het bestandstype is.
  – tableproperties: de eigenschappen van velden worden opgenomen in een tabel
 • Bij het Inlezen van een auditfile wordt gecontroleerd of het grootboekrekeningtype balans met een b begint
Januari 2014
  • Aan de scripts zijn de volgende commando’s toegevoegd:
-field..expand: Met dit commando kunnen voorloopnullen of andere karakters aan een variabele worden toegevoegd. -field..width: Met dit commando kan de worden berekend wat de veldbreedte is. Dit is het voorkomen van de breedste veldwaarde in een veld.
 • De expressie “fieldexpand” is toegevoegd. Hiermee kan een veldwaarde worden voorzien van voorloopnullen of andere karakters